Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 50)

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-02.2020.


Data: 2021-01-11 13:38:28
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.12.2020r.


Data: 2020-12-29 14:31:39
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Wyjaśnienia treści SIWZ udzielone 22.12.2020


Data: 2020-12-22 15:15:28
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Edycja strony: poprawiono znaki przestankowe w rubryce "wynik postępowania"


Data: 2020-12-02 10:38:13
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Ogłoszenie Wyniku Postępowania ZP-01.2020 na Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2


Data: 2020-12-02 10:34:46
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Ponowna publikacja pliku: Klucz publiczny


Data: 2020-11-26 07:48:24
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Informacja o wykonaniu wyroku KIO 1976.20 i unieważnieniu postępowania na Pakiet Nr 1


Data: 2020-11-03 13:57:04
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-01.2020 na część nr 2 - Pakiet nr 2


Data: 2020-10-07 14:26:34
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-01.2020 na część nr 1 - Pakiet nr 1


Data: 2020-08-07 14:28:38
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-07-24 12:31:30
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą


Data: 2020-07-23 14:13:48
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP-01.2020 na część nr 1 - Pakiet nr 1


Data: 2020-06-29 14:28:00
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja:Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 czerwca 2020 r.


Data: 2020-06-02 14:26:45
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: 1.Ogłoszenie zmian TED z dnia 26 maja 2020 r.; 2. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 26 maja 2020 r.


Data: 2020-05-26 13:10:11
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Edycja strony - poprawiono datę składania ofert, zgodnie z ogłoszeniem z dnia 19.05.2020


Data: 2020-05-21 07:08:05
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: 1. Ogłoszenie zmian TED z dnia 19.05.2020; 2. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z 19.05.2020.


Data: 2020-05-19 14:08:14
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja właściwego ogłoszenia TED z dnia 6.05.2020r. i usunięcie omyłkowo opublikowanego, zdublowanego ogłoszenia z dnia 22.04.2020r.


Data: 2020-05-06 08:30:28
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: 1. Ogłoszenie TED z 6.05.2020; 2. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert z dnia 6.05.2020r.


Data: 2020-05-06 08:19:23
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Publikacja: 1. Ogłoszenie TED z 22.04.2020; 2. ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT; 3. tekst jednolity Załacznika nr 4 do SIWZ z dnia 22.04.2020 r.; 4. tekst jednolity Załacznika nr 5 do SIWZ z dnia 22.04.2020 r.


Data: 2020-04-22 15:21:04
Autor: Michał Górecki

Przetarg nieograniczony

Ujawnienie usterki w poprzedniej publikacji i ponowna publikacja: 1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ UDZIELONE 21.04.2020 R. 2. Deklaracja producenta sytemu MUNICOM 3. Przykładowy plik rozkładu jazdy (plik:ROZKLAD) 4. Przykładowe obliczenie waloryzacji ZKM w Elblągu 5. Załącznik nr 1 do SIWZ w formacie edytowalnym 6. Załącznik nr 7 do SIWZ w formacie edytowalnym


Data: 2020-04-21 15:37:45
Autor: Michał Górecki
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 50)